โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 26 แห่งของเรามีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 150 ถึง 475 คนในระดับชั้นอนุบาลถึงเกรด 7 โดยมีนักเรียนเรียนวิชา ESL น้อยมาก และในหลายๆ โรงเรียนก็มีผู้เรียนวิชาภาษาที่สองไม่ถึง 3% โดยแต่ละโรงเรียนได้จัดครูผู้สอนวิชา ESL ให้กับนักเรียนนานาชาติที่มาเยือน (ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็ก) ซึ่งนักเรียนนานาชาติในระดับประถม ศึกษาจะสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการซึมซับจากสภาพแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้นักเรียนของเดลต้ายังสนใจและกระตือรือร้นที่จะต้อนรับนักเรียนนานา ชาติที่มาเยือน ส่วนเจ้าหน้าที่ของเขตเดลต้าก็เปิดใจและความคิดให้กับบรรดานักเรียนจากทั่ว โลก และยินดีขอเชิญท่านเป็นการส่วนตัวให้มาร่วมเรียนในโรงเรียนของเรา