เขตการศึกษาเดลต้า

เขตการศึกษาเดลต้ามีโรงเรียน 31 แห่ง อยู่ในชุมชนเมืองเดลต้า เมืองแลดเนอร์ และเมืองชวอวาสเซ็น และจากการรายงานของกระทรวงศึกษาธิการแห่งมณฑลบริทิช โคลัมเบีย เดลต้าจัดอยู่ในอันดับ 2 ของเขตการศึกษาชั้นนำในมณฑล บริทิช โคลัมเบีย เดลต้ามีประชากรที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองน้อยมาก และในโรงเรียนหลายแห่งก็มีนักเรียนชาวแคนาดาที่พูดภาษาอังกฤษถึง 90%

ผู้ปกครองจากนานาชาติยังสามารถติดตามดูแลการเข้าชั้นเรียนของบุตรหลานของท่าน และดูใบรายงานผลการเรียนซึ่งจัดทำเป็นรายวัน ผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยบริการ “เชื่อมต่อผู้ปกครอง” ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย

  Secondary Schools

 • Burnsview Secondary School

  > School Population: 800
  > International Population: 80
  > 8-12 English, 8-12 French Immersion, Linear System
  ACADEMIES Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Water Polo, Ultimate Frisbee, Badminton, Basketball, Golf, Rugby, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Aquatics
  164 COURSES OFFERED
  View
 • Delta Secondary School

  > School Population: 1600
  > International Population: 130
  > 8-12 English, Linear System
  ACADEMIES Dance Academy, Film Acting Academy, Film Production Academy, Opera Academy, Film Visual Effects (VFX), Lacrosse Academy, Softball Academy, Farm Roots Mini School, Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Ultimate Frisbee, Weight Training, Badminton, Basketball, Curling, Field Hockey, Golf, Gymnastics, Swimming, Tennis, Track & Field, Volleyball, Soccer
  163 COURSES OFFERED
  View
 • Delview Secondary School

  > School Population: 800
  > International Population: 50
  > 8-12 English, Semestered System
  SPORTS TEAMS Weight Training, Ball Hockey, Ultimate Frisbee, Badminton, Basketball, Golf, Rugby, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Wrestling
  150 COURSES OFFERED
  View
 • North Delta Secondary School

  > School Population: 1200
  > International Population: 30
  > 8-12 English, Semestered System
  ACADEMIES Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Ball Hockey, Badminton, Basketball, Field Hockey, Rugby, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Skiing, Wrestling, Aquatics
  167 COURSES OFFERED
  View
 • Sands Secondary School

  > School Population: 800
  > International Population: 80
  > 8-12 English, Linear System
  ACADEMIES Baseball Academy, Soccer Academy, Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Weight Training, Badminton, Basketball, Curling, Field Hockey, Golf, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Lacrosse, Wrestling, Aquatics, Cheerleading
  138 COURSES OFFERED
  View
 • Seaquam Secondary School

  > School Population: 1300
  > International Population: 65
  > 8-12 English, International Baccalaureate (IB), Linear System
  ACADEMIES Golf Academy, Softball Academy, Basketball Academy
  SPORTS TEAMS Weight Training, Ball Hockey, Ultimate Frisbee, Badminton, Basketball, Curling, Football, Field Hockey, Golf, Gymnastics, Rugby, Swimming, Tennis, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Aquatics
  173 COURSES OFFERED
  View
 • South Delta Secondary School

  > School Population: 1400
  > International Population: 130
  > 8-12 English, French Immersion 8 - 12, Linear System
  ACADEMIES Film Acting Academy, Film Production Academy, Golf Academy, Soccer Academy, Basketball Academy, Film Visual Effects (VFX)
  SPORTS TEAMS Ball Hockey, Badminton, Basketball, Curling, Football, Field Hockey, Golf, Gymnastics, Rugby, Swimming, Track & Field, Volleyball, Soccer, Cross Country Running, Lacrosse, Aquatics
  177 COURSES OFFERED
  View