หลักสูตรของเขตการศึกษาเดลต้า

image here

หลักสูตรระยะยาว

นักเรียนสามารถเข้าเรียนเป็นเวลาหนึ่งปีหรือนานกว่านั้น ในหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดาอย่างเต็มหลักสูตร โดยจะมีหลักสูตร ESL เปิดสอนในโรงเรียนทุกแห่ง เพื่อช่วยนักเรียนนานาชาติตามความจำเป็น ผู้ประสาน งานนักเรียนนานาชาติในโรงเรียนมัธยมศึกษาแต่ละแห่งจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มาเยือนในเรื่องที่จำเป็นในแต่ละวัน และได้รับมอบหมายให้ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างดีที่สุด ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาก็ได้รับมอบหมายให้ช่วยนักเรียนแต่ละคนในเรื่องการเลือกวิชาเรียน และการวางแผนเพื่อมุ่งสู่การเรียนในระดับปริญญา รวมทั้งจะให้ความช่วยเหลือเรื่องส่วนตัวในชีวิตประจำวันของนักเรียนด้วย เวลาเริ่มเรียนของหลักสูตรคือเดือนกันยายน และเดือนมกราคม/เดือนกุมภาพันธ์

กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ study@GoDelta.ca หากต้องการความยืดหยุ่นสำหรับวันเริ่มเรียน

 

image here

หลักสูตรภาคฤดูร้อน

เขตเดลต้ามีหลักสูตรภาคฤดูร้อนหลากหลายสาขาที่เปิดรับนักเรียนนานาชาติ อาทิ

 • การเรียนวิชา ESL ครึ่งวัน
 • การเรียนวิชา ESL เต็มวันแบบเข้มงวด
 • หลักสูตรที่เรียน ESL ในช่วงเช้า และทำกิจกรรมในช่วงบ่าย
 • หลักสูตรค่ายเรียนภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
 • วิชาที่ได้รับหน่วยกิตในระดับมัธยมศึกษา (หลักสูตร 6 สัปดาห์)
 • หลักสูตรฝึกหัดครูและหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่

 

Sample of Summer ESL and Culture Programs for 2019

Summer Programs FAQ (PDF)

Summer Camp Video - Deer Lake

Application Form
image here

Elementary Programs

Our elementary programs offer excellent school and extra-curricular opportunities where students can join in with Canadian students, make friends and have new experiences. These include:
 
 • Sports such as basketball, volleyball, track & field
 • Band/music for all students in Grades 6 and 7 plus choir and theatre opportunities
 • Outdoor education opportunities for Grade 6 and 7 students such as camp and ski programs
 • Special community, school and cultural events, such as Spring
 • Carnivals, Science Fairs and Math Celebrations
 • Enrichment programs in areas of Art, Writing, Math and STEM

 

Click on image below to download our Elementary Programs Brochure:

image here

Academies

Intended for students wanting a more elite program devoted to their specialized interest in Dance, Golf, Soccer, Film Production, Baseball, Ice Hockey, Acting, Softball, or Lacrosse. Each of our unique academy programs engage students through stimulating, relevant, and inspiring real world educational experiences with passionate teachers and outstanding professional coaches.

อ่านเพิ่มเติม
In This Section