ค่าเล่าเรียน

 

ค่าเล่าเรียนในหลักสูตรภาคปกติ

2022 - 2023 ค่าเล่าเรียน

2023 - 2024 ค่าเล่าเรียน

 

image here

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรที่จัดเฉพาะกลุ่ม ค่าใช้จ่ายปรับไปตามหลักสูตร กรุณาติดต่อMs. Karen Symonds

หลักสูตรสำหรับฝึกหัดครูและหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่: กรุณาติดต่อ Ms. Karen Symonds

หลักสูตรภาคฤดูร้อน

image here

ข้อได้เปรียบ

สุดยอดเหตุผลในการเลือกเดลต้าและสมัครเรียนในวันนี้

 • มีนักเรียนชาวแคนาดาที่พูดภาษาอังกฤษถึง 90%
 • มีอัตราผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงสุดเป็น
 • อันดับ 2 ของมณฑลบริทิชโคลัมเบีย
 • มีคณาจารย์ที่ชนะรางวัลในระดับชาติ
 • มีหลักสูตรวิชาการทั้งแบบเต็มปีการศึกษาและแบบระยะสั้น
 • มีการเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัยแบบเข้มงวด
 • อยู่ห่างไปทางตอนใต้ของเมืองแวนคูเวอร์เพียง 30 นาที
 • เป็นย่านที่ปลอดภัยที่สุดในเขตพื้นที่แวนคูเวอร์
 • พร้อมมอบประสบการณ์การพักแบบโฮมสเตย์ของแคนาดา
 • มีบริการไปรับและการเดินทางจากสนามบินฟรี
 • เป็นชุมชนที่มั่งคั่งและมีจิตใจเปิดกว้างเป็นสากล
image here

ข้อได้เปรียบของเดลต้า:

 • เป็นบ้านพักตลอดปีของเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายคน รวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีของมณฑลบริทิช โคลัมเบีย
 • มีผู้อยู่อาศัยถาวร และผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก
 • เป็นชุมชนของผู้มีการศึกษาสูง ซึ่งให้ความสำคัญกับโอกาสใหม่ๆ ในเวทีโลก
 • เป็นเมืองท่าออกสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีทั้งสนามบินนานาชาติ เรือเฟอร์รี่ และระบบการขนส่งทางบก