ขอต้อนรับสู่เขตการศึกษาเดลต้า! เรามีความภูมิใจที่ได้เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายสาขา รวมทั้งโรงเรียนในแบบแผนเดิม สถาบันการกีฬาชั้นนำ หลักสูตรวิชาการที่จัดให้เรียนล่วงหน้า และเปิดโอกาสในการเป็นผู้นำระดับโลก ซึ่งเดลต้าเป็นเมืองที่เปิดใจกว้างและคิดการณ์ไกล รวมทั้งยังเป็นประตูสู่การเป็นพลเมืองโลกทั้งในด้านภูมิศาสตร์และด้านการศึกษา และเรายังคงตื่นเต้นยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของ
ผู้จบการศึกษาที่มีความโดดเด่นของเราทุกคน ซึ่งได้ก้าวไป
สู่การเรียนในมหาวิทยาลัย และสู่ความท้าทายอันน่าตื่นใจอื่นๆ ขอเชิญท่านมาร่วมเรียนกับเราที่เดลต้า เพื่อรับประสบการณ์การศึกษาแบบแคนาดาอย่างแท้จริง!

ไดร์แดร อานแนท

ผู้บริหารการศึกษาระดับเขต การศึกษานานาชาติ

อีมเล: DAnnett@GoDelta.ca

โทรศัพท์: 604 952 5366

โทรศัพท์มือถือ: 604 616 9565